Οπτικά Ottico Nuovo

Διεύθυνση 1 : 25ης Μαρτίου 96 & Θράκης , Πετρούπολη 13231

Διεύθυνση 2 : 25ης Μαρτίου 149 & Μακεδονίας , Πετρούπολη 13231

Τηλέφωνο : 210 506 6727